013-129870

sales.linkoping@etra.se

Mån-tors: 7-17, Fre: 7-16

Om oss

Verktyg och maskiner inom tryckluft, el, svets, hydraulik samt högtryckstvättar

Special Mecano Verktyg AB är ett serviceföretag som bedriver försäljning och service på verktyg och maskiner inom områdena tryckluft, el, svets, hydraulik samt högtryckstvättar mm.

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder, utveckla ett samarbete för att minimera produktionstopp. Vi hjälper till med rätt val av applikationsverktyg, kunskap samt snabb distribution av reservdelar samt kvalitetssäkrad service.

Vår företagsfilosofi är att ständigt erbjuda produkter med låg miljöpåverkan samt med hög kvalitet. Vi ska följa legala och andra krav inom kvalitets och miljöområdet. Vi ska samarbeta med våra kunder för att minimera produktionsstopp och endast erbjuda kvalitetsprodukter som borgar för lång livslängd. Vi ska samarbeta med våra leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor och ständigt förbättra oss för att uppnå en fortsättningsvis god kundtillfredställelse och ökad resurshushållning. Vi skall också minska utsläpp till luft och vatten.

Butiken

Butik och serviceverkstad i Tornby industriområde i Linköping

Special Mecano Verktyg AB är ett försäljnings- och serviceföretag med inriktning på försäljning & service av maskiner och verktyg med tillhörande förnödenheter samt reservdelar, ämnade för industri, verkstäder, smidesföretag, byggföretag, uthyrare m.fl.

Sedan starten 1960 då bolaget var ett enmansföretag, har vi sakta men säkert utvecklats till ett företag med stor potential. Med 8 st medarbetare och en omsättning på 16 mkr.
Vi är lokaliserade i Tornby industriområde på Norra Oskarsgatan 37 i Linköping, där vi har butik samt serviceverkstad. Här servar och reparerar vi samtliga varumärken vi saluför, samt de flesta övriga varumärken som förekommer på marknaden.

Vi har en uttalad kvalitets- & miljöpolicy att endast företräda varumärken som står för hög kvalitet, för att säkerställa våra kunders krav. Kvalitet och miljö går ju hand i hand, så där kommer valet av enbart kvalitetsverktyg in. Både kundernas ekonomi och miljö vinner på att satsa på långsiktighet, istället för slit- och slängmentaliteten.  Vi jobbar även ständigt för att förbättra såväl arbetsmiljön för våra kunder samt miljön i allmänhet, för framtida generationer.

Bland dessa varumärken kan nämnas: