MasterTig MLS 2300 AC/DC.
MLS-kontroll för den finaste TIG-svetskvaliteten.
MasterTig_mls_2300
MasterTig MLS AC/DC erbjuder TIG-svetsare den nödvändiga kontrollen för att
möta deras krävande behov. Så njut av prestandan, vilken än tillämpningen är.
MasterTig MLS 2300 AC/DC  är för 1-fas 230V nätspänning.

 MasterTig MLS 2300 AC/DC  MasterTig MLS 2300 AC/DC vatten kylning, puls
 •  Mastertig Mls 2300 AC/DC
 • Acs funktionspanel
 • Svetskabel 25mm 5m
 • Återledare 25mm 5m
 • TTC220 4m Tig-brännare
 •  Mastertig Mls 2300 AC/DC
 • Acx funktionspanel puls
 • Svetskabel 25mm 5m
 • Återledare 25mm 5m
 • TTC250W  4m Tig-brännare sb
 • MasterCool 20
Pris: kontakta oss för pris
Pris: kontakta oss för pris