3M_Logo

3M är ledare inom slipteknologin.

Banner-33

BondedAbrasivesFamilyImage250x143

Produktvideo: CUBITRON

3M_products11

3M Slipkatalog Hela:
Klicka här

3M Microslipning:
Klicka här

3M Slipning
Klicka här

3M Slipskolan
Klicka här

3M Ytkonditionering
Klicka här

Samspelet mellan kund och leverantör

3M är både producent och leverantör. Denna kombination skapar möjlighet till ett innovativt samspel mellan 3M:s kunder. När våra kunder efterlyser produkter och lösningar som inte är tillgängliga på marknaden, leder dessa önskningar ofta fram till utveckling och framställning av unika 3M produkter. Detta viktiga samspel skapar många av de innovativa visioner, som givit och även i framtiden kommer att ge, 3M ett vetenskapligt och teknologiskt försprång.

Produktkontinuitet är en målsättning

Genom forskning, utveckling och kontakt med kunderna i marknadsföringen, bevarar 3M sin position i en snabbt skiftande marknad. Nyckelordet i denna process är att lyssna på kunden. Detta medför en produktkontinuitet som alltid ligger i linje med kundernas önskemål och behov. Hos 3M har denna process resulterat i en målsättning som säger att 30 procent av den globala omsättningen skall härröra sig från produkter som har utvecklats under de senaste fyra åren.
Denna målsättning uppfyller 3M. Men utan det nära samarbetet och innovativa partnerskapet med våra kunder, skulle realiseringen av denna målsättning vara en omöjlighet.