rehobot_logga

REHOBOT Hydraulics är ett framgångsrikt svenskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och system baserat på högtryckshydraulik.

Våra produkter är förknippade med hög kvalitet och är välkända, främst under det tidigare varumärket NIKE Hydraulics.
Produktsortimentet
 inkluderar bland annat hydrauliska pumpar, cylindrar, domkrafter och räddningsutrustning.

Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden:

  • Industri
  • Automotive
  • Räddning

Företaget är verksamt i Skandinavien, Europa och USA, men finns ävenrepresenterade i andra delar av världen genom ett brett nätverk av distributörer.