ISO Certifierat enl 14001 sedan 2005

iso_14001_mini

Special Mecano Verktyg AB är ett serviceföretag, som bedriver försäljning och reparationsverksamhet på verktyg och maskiner inom områdena tryckluft, el, svets samt högtryckstvättar mm. Inom kvalitets- och miljöområdet ska vi:

  • Sträva efter att erbjuda produkter med låg miljöpåverkan i vårt sortiment
  • Samarbeta med kunderna för att minimera produktionstopp
  • Följa legala och andra krav inom kvalitets- och miljöområdet
  • Erbjuda endast erkända kvalitetsprodukter som borgar för lång livslängd
  • Samarbeta med våra leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor
  • Minska utsläpp till luft och vatten
  • Ständigt förbättra oss för att uppnå en fortsättningsvis god kundtillfredsställelse och ökad resurshushållning

Linköping 2005-03-31

Gunnar Larsson Vd

Special Mecano Verktyg AB