cof

Special Mecano Verktyg AB är ett serviceföretag,
som bedriver försäljning och service på verktyg och maskiner inom områdena:

Tryckluft, El, Svets, Hydraulik samt Högtrycks- tvättar mm.

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder, utveckla ett samarbete för att minimera produktionstopp. Vi hjälper till med rätt val av applikationsverktyg, kunskap samt snabb distribution av reservdelar samt kvalitetssäkrad service.

Special Mecano AB är miljöcertifierat sedan 2005,
Vår företagsfilosofi är att ständigt erbjuda produkter med låg miljöpåverkan samt med hög kvalitet. Vi ska följa legala och andra krav inom kvalitets och miljöområdet. Vi ska samarbeta med våra kunder för att minimera produktionsstopp och endast erbjuda kvalitetsprodukter som borgar för lång livslängd. Vi ska samarbeta med våra leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor och ständigt förbättra oss för att uppnå en fortsättningsvis god kundtillfredställelse och ökad resurshushållning. Vi skall också minska utsläpp till luft och vatten.